Oğlumu HPV hakkında nasıl bilgilendirmeliyim?

Oğlumu HPV hakkında nasıl bilgilendirmeliyim?

Önemli bir sağlık sorunu olan HPV, erkeklerde anüs, penis, ağız, baş ve boyun kanserlerine neden olmasının yanısıra genital siğillere de sebep olmaktadır. Genç erişkin nüfusta genital siğiller oldukça sık görülmektedir.

HPV’ye karşı primer koruma yapılabilmesi için erken yaşlarda aşılama yapılması uygun görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü HPV’den korunmak için aşılama yapılmasını önermektedir.

Oğlunuza HPV’nin bulaşıcı bir enfeksiyon olduğunu, kansere ve genital siğillere neden olabileceğini, tıpkı diğer bulaşıcı hastalıklardan örneğin menenjit, tetanoz gibi aşılanarak nasıl korunuyorsak, HPV’den de aşı yoluyla korunmak gerektiğini anlatabilirsiniz.

Kaynaklar

  1. https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/hpv.pdf (son erişim tarihi: 20.08.2021).
  2. Adıgüzel A ve ark. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. 2018;61:53-58
  3. https://oralcancerfoundation.org/understanding/hpv/hpv-oral-cancer-facts/ (son erişim tarihi:20.08.2021).
  4. Hartwing S, et al. Infectious Agents and Cancer. 2017;12:19
  5. https://oralcancerfoundation.org/understanding/hpv/hpv-oral-cancer-facts/ (son erişim tarihi:20.08.2021)
  6. https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/356841/Q-and-A_HPV_Parents_EN.pdf (son erişim tarihi: 20.08.2021).
  7. https://www.cdc.gov/hpv/parents/vaccine/six-reasons.html (son erişim tarihi: 20.08.2021).
  8. Köse FM&Karabük E. HPV Aşıları Mitler ve Gerçekler. 2020. ISBN:978-975-277-816-0